Privacy

Privacyverklaring

Rebuild Suriname (hierna: RBS) handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit wat wij met uw gegevens doen en waarom.

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen wij alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Deze doelen en het soort persoonsgegevens staan ​​beschreven in deze privacyverklaring;
 • Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld ingeval van een te sluiten overeenkomst;
 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan andere partijen als dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij kennen uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en zullen deze respecteren.

Over de gegevens die we verwerken  

Om gebruik te maken van deze website en de diensten die hierdoor worden aangeboden, verwerkt RBS de volgende persoonsgegevens van u: naam/voornaam /adres /e-mailadres/ titel /gegevens uit uw cv.

De grondslag voor de verwerking is het gerechtvaardigd belang van RBS om u en uw mogelijke opdrachtgever correct te informeren, het zorgvuldig beheren van accounts en het bijhouden van inloggegevens.

U kunt contact opnemen met RBS door via het genoemde e-mailadres op de website een bericht te sturen. Daarmee geeft u uw contactgegevens aan ons door ter verwerking zoals hiervoor vermeld. U geeft uw contactgegevens tevens aan ons door als u zich bij ons inschrijft om in aanmerking te komen voor de aangeboden diensten.

RBS zal de persoonsgegevens die u verstrekt (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van uw bericht) uitsluitend gebruiken om contact met u op te nemen en om u van de door u verzochte informatie te voorzien. De grondslag voor deze verwerking is ons legitieme belang bij een goede communicatie met geïnteresseerde partijen.

Van eventuele verwerkingen die volgens wettelijke verplichtingen hebben plaatsgevonden, hebben wij een register opgesteld.

We nemen geen beslissingen op een volledig geautomatiseerde manier en doen niet aan profilering. Ook gebruiken wij uw gegevens niet voor direct marketing.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Beveiliging

Wij hebben passende technische, administratieve en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, gebruik en verlies, zoals:

Alle personen die namens RBS-toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • Voor toegang tot systemen maken wij gebruik van autorisaties.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij eventuele fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • In dit reglement hebben we beschreven van welke groepen we gegevens verwerken. Als wij uw gegevens aan andere partijen verstrekken, zullen wij hen door middel van overeenkomsten verplichten zorgvuldig en in overeenstemming met wet- en regelgeving met uw gegevens om te gaan.

Rechten

De gegevens die wij van u ontvangen, slaan wij op in ons computersysteem. U beschikt over een eigen domein en kunt te allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen dan wel verwijderen.

U heeft daarnaast de volgende rechten:  

 • Recht van inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en de overdracht van uw gegevens in een thans gebruikt computerformaat;
 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als u constateert dat er feitelijke onjuistheden in uw gegevens staan. Sommige gegevens kunt u zelf aanpassen als u kunt inloggen in ons systeem, zoals uw cv-gegevens of uw adresgegevens;
 • Recht van bezwaar tegen een verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Recht om uw toestemming in te trekken;
 • Recht op verwijdering van uw gegevens of beperking van de verwerking; wij kunnen niet altijd aan dit verzoek voldoen omdat wij bijvoorbeeld een wettelijke verplichting kunnen hebben om uw gegevens te verwerken of niet te verwijderen.

U kunt van deze rechten gebruik maken door een verzoek bij ons in te dienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u een dergelijk verzoek aan ons richt, dienen wij uw identiteit te kunnen verifiëren. Wij zullen uw verzoek binnen vier weken beantwoorden. Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen omdat dit bijvoorbeeld de rechten van anderen schaadt of wettelijk niet is toegestaan. In dat geval laten wij u dat weten.

Privacyfunctionaris en verwerkingsverantwoordelijke

Onze privacyfunctionaris is Winfried Meyers. Hij is per e-mail te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vragen/opmerkingen/ klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacy beleid, neem dan contact met ons op via e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u het recht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen in dit reglement

RBS kan deze privacyverklaring te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken.  Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig op actualisatie te raadplegen op onze website: https://www.rebuildsuriname.com/privacy-policy.

Gebruikers van onze website, app of social mediakanalen 

Wij communiceren met u via social mediakanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Op de website vindt u social plug-ins die ervoor zorgen dat u makkelijk kunt reageren. Deze kunt u uitschakelen in de betreffende zenders. Ook gebruiken we Google Analytics om te zien welke artikelen populair zijn op onze website en welke niet.

Bewaartermijn

RBS bewaart persoonsgegevens tijdelijk en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

*******************