Over Rebuild Suriname

Rebuild Suriname ontwikkelt schaalbare en duurzame projecten die bijdragen aan de groei van de economie van Suriname. Wij versterken de kennisoverdracht door experts uit het buitenland te verbinden met projecten in Suriname. Overdracht van kennis en expertise is belangrijk. Rebuild Suriname gelooft dat dit de economie versterkt, de samenleving helpt en het geluk en welzijn van de Surinaamse bevolking vergroot.

Passie voor Suriname.

De gemeenschappelijke passie voor Suriname heeft ertoe geleid dat Prekash Ramsingh en Winfried Meyers tal van activiteiten hebben opgezet die bijdragen aan de verdere groei van dit mooie land. 

Rebuild Suriname koppelt experts met  tijdelijke projecten in Suriname. Mensen met een passie voor Suriname: studenten, werkenden en vitale gepensioneerden.

De Academie voor Leadership biedt opleidingen aan voor bedrijven. Voor alle levels heeft de academie leergangen en trainingen: RvT, RvC, directies, leidinggevenden, managers en professionals. Alle leergangen zijn ontwikkeld op basis van de vele gesprekken met Surinaamse bedrijven en organisaties. Een visie die gericht is op groei en welvaart voor alle Surinamers. [www.academievoorleadership.com]

PinC - People in Control
PinC is een platform voor jongeren in Suriname. Tijdens het Nationaal Debat krijgen jongeren een stem. Maar PinC gaat verder dan alleen debatteren. Met de PinC educatieve programma's worden jongeren begeleid naar werk: [www.peopleincontrol.net]

Prekash Ramsingh

Ondernemer met overtuiging, een creatieve en innovatieve denker die maatschappelijke relevante projecten met perspectief centraal stelt.

In zijn professionele carrière is ondernemen altijd de drive geweest. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben altijd centraal gestaan voor zijn projecten. Dat is begonnen tijdens zijn verschillende directiefuncties in het beroepsonderwijs.

Later heeft hij veel internationale ervaring opgedaan. Maatschappelijke relevantie heeft hem altijd geïnspireerd en heeft hij belangrijk gevonden; het is altijd de rode draad geweest in zijn werk. Hij doet vele projecten, maar belangrijk is dat deze projecten in samenhang zijn en allemaal met mensen te maken hebben. Hij motiveert mensen en brengt hen in beweging.

>>

Samenwerken aan een beter morgen!

Samenwerken aan een betere toekomst voor Suriname is essentieel voor duurzame groei en welvaart. Door gezamenlijke inspanningen bouwen we aan een hoopvolle en welvarende toekomst.

Winfried Meyers

Winfried Meyers is een gedreven en ervaren ondernemer met een passie voor technologie en innovatie. Als oprichter van verschillende succesvolle startups heeft hij een indrukwekkend trackrecord opgebouwd. Zijn leiderschapskwaliteiten en strategische visie hebben hem in staat gesteld om vooruitstrevende bedrijven te bouwen en positieve impact te creëren in diverse sectoren. 

Zijn betrokkenheid met Suriname wordt maatschappelijk gedreven. Met zijn inzet wil hij een positieve bijdrage leveren aan de groei van het land en de welvaart van alle Surinamers.

>>

De rol van jongeren

Jongeren spelen een cruciale rol bij het bouwen van een betere toekomst voor Suriname. Hun innovatie, enthousiasme en frisse perspectieven zijn essentieel voor duurzame vooruitgang en positieve veranderingen in de maatschappij. Laten we hen actief betrekken en ondersteunen in hun streven naar een welvarend en bloeiend Suriname!